Pravno obvestilo in izjava o varovanju osebnih podatkov

O SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV

Namen Izjave o varovanju osebnih podatkov Javnih služb Ptuj, d.o.o. (v nadaljevanju: “Izjava”) je seznanitev uporabnikov storitev Javnih služb Ptuj, d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki/uporabniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., Ul. heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: “podjetje”) ter pravicami posameznikov/uporabnikov na tem področju.

S 25. 5. 2018 velja Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Uredba), ki izboljšuje varstvo osebnih podatkov. V podjetju se spoštujejo pravice do zasebnosti, zato v nadaljevanju podjetje posreduje informacijo, kako bo Uredba vplivala na ravnanje z osebnimi podatki in kako se bo v podjetju poskrbelo za obravnavo osebnih podatkov. Dodatne informacije, vezane na Uredbo, bodo v Sloveniji veljale z novim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Ključne novosti, ki jih prinaša nova Uredba določajo, da bo posameznik moral podati izrecno in jasno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, razen v primeru, ko obstaja zakonska podlaga za obdelavo, obdelovalec podatkov bo moral omogočiti vpogled in nadzor nad stanjem privolitev, prav tako bo podjetje zagotavljalo možnost popravka privolitev, izbrisa in prepovedi obdelave podatkov, prenosa podatkov na drugo družbo ter možnosti obveščanja o obdelavah osebnih podatkov. Hkrati bo moralo biti zavedeno tudi obdobje hranjenja podatkov posameznih evidenc z navedbo namena obdelave podatkov.